EBOE_Bf_Sparrieshoop_V2.009_rangiert_mit_Güterwagen_Lennart_Mau_Datum_unbekannt.jpg EBOE Bf Sparrieshoop V2.009 mit Güterwagen nach Elmshorn Lennart Mau Datum unbekanntThumbnailsEBOE Bf Sparrieshoop VS3.52 VT3.07 VM3.90 VS3.51 VT3.09 als Zug-416 Barms-Elmsh kreuzt VT3.08 VT3.10 als Zug-415 22-Jun-1977 U HuckfeldtEBOE Bf Sparrieshoop V2.009 mit Güterwagen nach Elmshorn Lennart Mau Datum unbekanntThumbnailsEBOE Bf Sparrieshoop VS3.52 VT3.07 VM3.90 VS3.51 VT3.09 als Zug-416 Barms-Elmsh kreuzt VT3.08 VT3.10 als Zug-415 22-Jun-1977 U HuckfeldtEBOE Bf Sparrieshoop V2.009 mit Güterwagen nach Elmshorn Lennart Mau Datum unbekanntThumbnailsEBOE Bf Sparrieshoop VS3.52 VT3.07 VM3.90 VS3.51 VT3.09 als Zug-416 Barms-Elmsh kreuzt VT3.08 VT3.10 als Zug-415 22-Jun-1977 U HuckfeldtEBOE Bf Sparrieshoop V2.009 mit Güterwagen nach Elmshorn Lennart Mau Datum unbekanntThumbnailsEBOE Bf Sparrieshoop VS3.52 VT3.07 VM3.90 VS3.51 VT3.09 als Zug-416 Barms-Elmsh kreuzt VT3.08 VT3.10 als Zug-415 22-Jun-1977 U HuckfeldtEBOE Bf Sparrieshoop V2.009 mit Güterwagen nach Elmshorn Lennart Mau Datum unbekanntThumbnailsEBOE Bf Sparrieshoop VS3.52 VT3.07 VM3.90 VS3.51 VT3.09 als Zug-416 Barms-Elmsh kreuzt VT3.08 VT3.10 als Zug-415 22-Jun-1977 U HuckfeldtEBOE Bf Sparrieshoop V2.009 mit Güterwagen nach Elmshorn Lennart Mau Datum unbekanntThumbnailsEBOE Bf Sparrieshoop VS3.52 VT3.07 VM3.90 VS3.51 VT3.09 als Zug-416 Barms-Elmsh kreuzt VT3.08 VT3.10 als Zug-415 22-Jun-1977 U Huckfeldt
Die Diesellok V 2.009 rangiert in Bf Sparrieshoop mit einigen Stückgutwagen. Datum unbekannt.